Kalp Kapak Hastalıkları

Kalbimizde yer alan dört farklı kalp kapağı, vücudumuza pompalanan kanın tek yönde ilerlemesini sağlar. Kalbin her atışında bu kapaklar açılır ve kanın bir kalp boşluğundan diğerine geçmesini sağlayarak kapanır.

Triküspit kapak; sağ atriyum ile sağ ventrikül arası kan akışını düzenlerken, pulmoner kapak ise sağ ventrikülden, pulmoner artere olan kan akışını sağlar.

Mitral kapak; sol atriyumdan gelen kanın sol ventriküle olan akışını sağlarken, aort kapağı da sol ventriküle gelen kanın aorta geçişini düzenler.

Kalp kapaklarında oluşan daralma ve yetmezlik, düzenli kan akışının bozulmasına neden olur. Kalp kapağının tam kapanmadığı ve kanın tamamının ileri doğru pompalanamaması nedeniyle geride kaldığı durumlara kalp kapak yetmezliği adı verilir. Bu durumda kalp geride kalan kanı telafi edebilmek adına daha fazla çalışır ve kalp boşlukları genişler.

Kalp kapak yapısını oluşturan yaprakçıklar bazı durumlarda kalınlaşır ve elastikiyetini kaybeder. Bu da kalp kapağının daralmasına neden olur. Kalp yetmezliğinde olduğu gibi kalbe pompalanan kan miktarında azalma nedeniyle kalp daha fazla çalışır ve kalp kas kitlesinde hacim artışı gözlenir.

Kalp Kapak Hastalıkları Neden Oluşur?

Kimi zaman darlık ya da yetmezlik kimi zaman ise ikisinin bir arada görülebildiği kalp kapak hastalıklarına bir çok hastalık neden olabilir. Doğuştan gelen yapısal bozukluklar, enfeksiyonlar, çocukluk döneminde geçirilen romatizmal ateş hastalığı ve kalp kapaklarında ileri yaşlarda oluşan kireçlenmeler, hastalığa neden olur.

Çocukluk döneminde ya da gençliğinde sık sık boğaz iltihabı yaşayan kişilerin, yetişkin dönemlerinde kapak hastalıklarına yakalanma riski fazladır. Bu tarz iltihaplar kalp kapaklarına zarar vererek, kireçlenmesine neden olur.

Ayrıca yüksek tansiyon ve koroner arter hastalıkları ile sağ ve sol ventrikülün genişlemesine neden olan hastalıklar da kalp kapağını olumsuz yönde etkileyerek, deformasyona neden olabilir.

Kalp Kapak Hastalığın Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın belirtileri sıklıkla, hastalığın ilerleme durumuna göre farklılık gösterir. Hastalığın ilk etaplarında hastalar rahatsızlık yaşadıklarını farketmezlerken, ileri dönemlerde ise en ufak efor harcamalarında belirli şikayetlerden yakınırlar.

Sıklıkla karşılaşılan belirtiler ise;

  • Nefes darlığı
  • Halsizlik ve yorgunluk
  • Çarpıntı ve hızlı kalp atışı
  • Göğüste hissedilen ağrılar
  • Bayılma

Kalp Kapak Hastalığın Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hastanın şikayetleri ile birlikte doktor, hastanın öyküsünü dinler. Muayene ile hastalığın genel hatları belirlenir. Kesin tanı için mutlaka ekokardiyografi çekilmesi gerekir. Burada kalp kapakçıkları, kalp boşlukları, kalp boşluklarının hacmi ve kalp kas dokusunun kalınlığı ve kapaklardaki yaprakçıklar gibi çeşitli konu başlıkları değerlendirilir.

Değerlendirme sonucu hastanın yakındığı şikayetler az ise tedavi düzenli kontroller ile takip edilerek yapılır. Hafif derecede şikayetleri olan hastalarda ise ilaç tedavisi gündeme gelir. Burada kalp kapaklarında oluşan deformasyonda geriye yönelik bir tedavi uygulanamaz, yalnızca hastanın şikayetlerini azaltacak ilaçlar verilir. Eğer hastanın kalp kapak hastalığı ileri düzeydeyse, hastada şikayet oluşturuyor veya kalp boşluklarını büyütüyorsa kapağın değiştirilmesi gerekir. Bu cerrahi olarak olabileceği gibi kasık damarı yoluyla anjiografiye benzer bir yöntemle kapalı olarak da değiştirilebilir.