Biventriküler ICD (Kalp Yetmezliği Pili)

Biventriküler ICD-Üç odacıklı şok pili

Ani ölümlere neden olabilen ve kalp kaynaklı ölümlerin başında yer alan kalp yetmezliği, kalbin kan pompalamaması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Ciddi ve toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyen kalp yetmezliğinde bir takım medikal tedaviler kullanılmaktadır. Ancak bazı durumlarda hastalar, ilaçlardan yeteri kadar fayda görmez ve şikayetlerinde düzelme yaşamazlar. Böyle durumlarda ise kalbin kan pompalama görevini çalıştıracak kalp pilleri kullanılır. Biventriküler ICD adı verilen kalp pilinde, ani ölümcül ritim bozuklukları saptanır ve buna bağlı kalbe şok vererek kalp ritmi düzene sokulur ayrıca kalbi güçlendirerek
kalp yetmezliğine bağlı şikayetleri azaltır.

Kalp yetersizliğine bağlı olarak kalbin sağ atrium, sağ ventrikül ve koroner sinüs bölgelerine üç elektrod yerleştirilir. Normal kalp pillerinde yalnızca kalp ritmindeki boşluklar doldurulurken, Biventriküler ICD kalp pilinde ise hastanın durumuna göre tanı konulup bu eksikliğine yönelik çalışma yapılıyor ve ayrıca kalp duvarlarının birbiri ile uyumlu çalışmasını sağlayarak kalp yetmezliği tedavisinde önemli gelişmeler gösteriyor. Klasik kalp pili (pacemaker),şok pili (ICD) ve senkronizasyon pil (CRT) diye bilinen üç ayrı kategorideki pillerin yaptığı işlemi tek bir pilde toplayan Biventriküler ICD pili özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda tercih ediliyor.

Biventriküler ICD takılması işlemi nasıl yapılır?

Diğer kalp pillerinde olduğu gibi Biventriküler ICD de ön göğüs bölgesinde cilt altında açılan özel bir cep bölgesine yerleştirilir. Lokal anestezi altında yapılan işlem sırasında kalp içerisine üç elektrod bağlanır. Normal kalp pili uygulamasından farklı olarak işlem 3 – 4 saat arasında sürebilir. İşlem sonrasında tıpkı klasik kalp pilindeki prosedürler takip edilir.