Balon anjioplasti ve stent Tedavisi

Orta yaş ve ileri yaşta ortaya çıkan kalp damar hastalıkları, tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. Kalbi besleyen damarların daralması ve tıkanması kalp krizi ve ani ölüm gibi sonuçlara neden olabilir. Bu tür hastalıklarda, acil önlem alınması ve tedavinin planlanması gerekir.

Kalp damar tıkanıklığı tedavisinde balon ve stent gibi yöntemler kullanılır. Koroner anjiyografi yapılıp damar tıkanıklığı tespit edilen hastalara damar yapısı uygun ise tıkanıklığı mekanik olarak açmak amacıyla bu işlemler yapılabilir. Bu işlem anjio ile aynı seansta yapılabileceği gibi, birkaç gün sonrasında da planlanabilir.

Balon Tedavisi

Balon tedavisi olarak adlandırılan anjioplasti uygulaması, tıkalı damarların balon yardımı ile genişletilmesi ile uygulanan bir yöntemdir. Öncesinde ince bir tel ile tıkalı damar bölgesinin içerisinden geçilir. Ardından bu tel üzerinden henüz şişirilmemiş haldeki balon tıkalı bölgeye getirilir ve şişirilir. Böylece balon, damar içerisindeki plakları arter duvarına doğru iter. Balon çıkartıldıktan sonra ise tıkalı bölge açılarak, yeniden kan akışını sağlanmış olur.

Stent Tedavisi

Balon tedavisi sonrası yaşanan bazı zorluklar ve bazı hastaların balon tedavisi sonrası yeniden damar tıkanıklığı problemi yaşaması nedeniyle stent uygulamaları geliştirilmiştir. Stent, balon üzerine yerleştirilen paslanmaz çelikten yapılan bir aygıttır. Tıpkı balon uygulamasında olduğu gibi stent damar içerisinde tıkalı bölgeye getirilirek içerisindeki balon şişirilir ve damar iç duvarına stent sabitlenerek monte edilir. İşlem sonunda balon damardan çıkartılarak, kan akışı sağlanır.

Hem stent hem de balon uygulamalarında genel anesteziye ihtiyaç duyulmaz. Koroner anjiyografi de olduğu gibi hastaya yalnızca işlemin giriş yapılacağı bölgesine lokal anestezi uygulanır. Stent ve balon yerleştirilmesinde hasta ile iletişim halinde kalınır ve hasta uyutulmaz. İşlem genellikle 1 saatten az sürede tamamlanır. Balon uygulamasında hastaya uzun süreli ilaç verilmesi gerekmez ise, hasta işlemin ertesi günü taburcu edilir. Stent uygulamasında ise işlem sonrası hasta koroner yoğun bakım ünitesine alınabilir ve 1–2 gün içerisinde hastaneden taburcu edilir.

Balon veya stent sonrası hastalarda karşılaşılabilecek en büyük sorun stent / balon bölgesinde yeniden daralmadır. Bu durumu engellemek amacıyla ilaçlı stentler (ilaç kaplı) geliştirilmiştir. İlaçlı stentlerin normal stentlerden en önemli farklılığı yeniden damarda daralma olasılığının daha az olmasıdır. Bu durumda, ilaçlı stentler özellikle stentlerin tekrar daralma riskinin yüksek olduğu hastalarda tercih edilir. Şeker hastalığı varlığı, ince damarlar, tıkalı damarın açılması, uzun stent gereksinimi, komplike işlem yapılması gibi durumlarda damarın yeniden tıkanma riski daha yüksektir. Bu durumların dışındaki sorunlarda, özellikle hasta tercihi göz önüne alınarak rutin olarak ilaçlı stent kullanılabilmektedir.

İlaç kaplı stentlerin implantasyonundan sonra 1 yıl süresince iki farklı kan sulandırıcı ilacı birlikte kullanmak gerekmektedir. Bir yıl bittiğinde hekimin tercihine bağlı olarak bu süre kısaltılabilir. Eğer başka bir hastalık veya operasyon nedeniyle kan sulandırıcı tedavinin kesilmesi gerekiyorsa mutlaka kardiyoloji hekimine bilgi verilmelidir. Kardiyoloji görüşü alınmadan bu ilaçların kesilmesi, stentin tıkanmasına ve kalp krizine ilerleyebileceğinden hastaların ilaç kesilmesine kendi başlarına karar vermemesi çok önemlidir.