Ablasyon nedir?

Ablasyon nedir?

Ablasyon, ritm bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir yöntemidir. Halk arasında “yakma” veya “dondurma” tedavisi olarak da adlandırılmaktadır. Amaç kalp içinde çarpıntı yapan odakları bulunup yok edilmesidir. Ablasyon, birçok çarpıntı türünde tam ve kalıcı tedavi imkânı veren çok önemli bir tedavi yöntemidir. Hastada çarpıntı yapan odaklar yok edildikten sonra herhangi bir ilaç kullanma ihtiyacı kalmamaktadır.

Ablasyon nasıl yapılır?

Ablasyon işlemi elektrofizyolojik çalışma sistemi ve fluoroskopi cihazı (anjiyo cihazı) olan özel laboratuvarlarda yapılmaktadır. Ablasyon işleminde koroner anjiografide olduğu gibi kasık bölgesi uyuşturulduktan sonra kasık damarına ince bir plastik kılıf yerleştirilir. Bu kılıf içinden kateter adı verilen kablolar sokulur ve damar içinden kalbe kadar ilerletilir. Kateterlerin damar ve kalp içindeki hareketi fluoroskopi cihazı ile görüntülenir. Kateterler yardımıyla kalp içinden kalbin iletim sistemini değerlendirecek ölçümler yapılır ve kalp uyarılarak çarpıntının oluşması sağlanır. Daha sonra çarpıntı yapan odaklar aranır ve bulunur. Son aşamada kateterler yardımıyla enerji uygulanarak bu bölge ortadan kaldırılır.

Ablasyon için iki tür enerji kullanılmaktadır. Daha sık kullanılan radyofrekans enerjisidir. Kateterin dokuya temas eden uç kısmına radyofrekans enerjisi uygulandığında çarpıntı odağı 50-55 derecede ısıtılarak (yakılarak) tahrip edilir. Diğer yöntem olan cryoablasyonda ise odak eksi 40-70 derecede dondurularak tahrip edilir.

İşlem sonunda kateterler ve kasıktaki tüp çıkarılır. Kasık bölgesine kısa bir süre elle bası yapılarak kanama durdurulur. Bu bölgeye 3 saat kum torbası konur. Hastalar genellikle aynı gün veya bir gün sonra taburcu edilir.

Hangi hastalıkların tedavisinde ablasyon tercih edilir?

Ablasyon işlemi kalpte oluşan ritm bozukluklarının (aritmiler) tedavisi için yapılır. Çarpıntıya neden olan taşikardiler (supraventriküler taşikardiler, atriyal flutter, ventriküler taşikardiler), atriyal fibrilasyon, ekstrasistoller (erken atımlar) ve Wolff Parkinson White (WPW) Sendromu tedavisinde ablasyon yapılmaktadır.

Ablasyon işlemi ne kadar sürmektedir?

Ablasyon genellikle ortalama bir saat süren bir işlemdir. Ancak çarpıntının türüne göre bu süre daha kısa veya daha uzun olabilir.

Ablasyon işlemi ağrılı mıdır?

Ablasyon ağrısız bir işlemdir. Ablasyon işleminde genellikle sadece kasık bölgesine lokal anestezi uygulanır ve hastaya biraz sakinleştirici ilaç verilir. Bazı hastalar işlem esnasında göğüste hafif bir yanma ve ağrı hissedebilmektedir. Bu durumda gerekli olduğunda hastaya damar yolundan ilave ağrı kesiciler verilebilir. Nadiren bazı çarpıntı türlerinde genel anestezi altında da ablasyon işlemi yapılmaktadır.

Ablasyon tedavisinin avantajları nelerdir?

Ablasyon çarpıntıya neden olan aritmilerin tedavisinde ilaç tedavisinden daha başarılı sonuç vermektedir. Supraventriküler taşikardi, ekstrasistoller ve WPW sendromunda %90-95 üzerinde kalıcı başarı elde edilmektedir. Ventriküler taşikardi ve atriyal fibrilasyonda ise %80 civarında başarı söz konusudur.

Ablasyon işleminin en önemli avantajı hastaların çoğunda tam iyileşme sağlamasıdır. Birçok hastada çarpıntı hastalığı tamamen ortadan kalkmaktadır. Böylece ciddi yan etkileri olan ritm düzenleyici ilaçların ömür boyu kullanılması gerekmez. Ayrıca ablasyon işleminden sonra hastaların kısa sürede günlük hayatına dönmesi büyük avantajdır.

 Ablasyon işleminin riskleri var mıdır?

Her tedavi yönteminde olduğu gibi ablasyon işleminin de riskleri (komplikasyon) vardır. Kasıkta kanama, kasık damarında zedelenme, kalp zarına kanama, kalpte delinme, pıhtı atması, kalp içinde kapakçıkların ve iletim sisteminin zarar görmesi veya kalbe komşu organların hasarlanması gibi riskler söz konusudur. En önemli komplikasyonlardan birisi olan iletim sisteminin hasarlanması durumunda kalp pili takılması gerekebilir. Ancak önemli komplikasyon gelişmesi riski deneyimli ellerde %1’den azdır.